ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА

1. Реклама върху средствата за градски транспорт в големите градове

2. Реклама вътре в средствата за градски транспорт в големите градове

3. Реклама в метрото – град София

4. Реклама върху маршрутните линии в големите градове

5. Реклама чрез подвижни рекламни камиончета – Мобил афиш